top of page

Vzhledem k novelizaci spotřebitelského práva v roce 2022  (změny zavedené zákonem č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nutné mít písemný souhlas od spotřebitele (objednatele), aby vzal při objednávce (rezervace) výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými ZDE.

bottom of page